Generátor vodíkovej vody, známy aj ako elektrolyzér, je revolučné zariadenie navrhnuté na výrobu vodíka (H2) a kyslíka (O2) z vody (H2O) pomocou elektrolýzy. Tento generátor dokáže transformovať vodu, ktorá vám doma tečie z kohútika, na vzácnu vodu obohatenú molekulárnym vodíkom (H2). Ak vás zaujíma podrobnejšie ako to celé prebieha, čítajte ďalej.

Ako to presne funguje?

 Jadro nášho inovatívneho zariadenia spočíva v sofistikovanej elektrolýze vody, jednej z najpokročilejších technológií v oblasti výroby vodíkovej vody. Náš generátor využíva proces elektrolýzy, pri ktorej elektrický prúd prechádza cez vodu, oddeľuje vodík a kyslík, a vytvára tak vodu s vysokým obsahom molekúl čistého vodíka. Najlepšie na tom je, že to celé trvá iba krátke tri minúty. Takto získaná vodíková voda môže byť následne konzumovaná pre podporu vášho celkového zdravia.


Bližší pohľad na proces elektrolýzy

Elektrolýza vody predstavuje chemickú reakciu, ktorá rozkladá vodu (H₂O) na vodík (H₂) a kyslík (O₂) za pomoci elektrického prúdu. Toto prebieha v elektrolyzére – zariadení pozostávajúcom z dvoch elektród ponorených do vody a zdroja elektrického prúdu.

Pri elektrolýze elektrický prúd prechádza cez vodu, čím dochádza k rozkladu vody na vodík a kyslík. Elektródy, často z platiny alebo iných vodivých materiálov, slúžia ako miesto tohto rozkladu. Na katóde prebieha redukcia, vytvára sa vodík (2H₂O + 2e- -> H₂ + 2OH-), a na anóde oxidácia, vytvára sa kyslík (2H₂O -> O₂ + 4H+ + 4e-).

Výsledkom elektrolýzy je oddelenie vodíka a kyslíka, pričom vodík sa hromadí pri katóde a kyslík pri anóde. Tento postup sa často využíva v priemysle na výrobu vodíka, ktorý následne slúži ako palivo alebo pre chemické procesy.

Prostredie vody zostáva rovnaké, zachováva si svoje pôvodné pH a mineralizáciu, zatiaľ čo Oxidačno-Redukčný Potenciál (ORP) po jednom cykle generovania dosahuje -347 mV, čo vykazuje vysokú antioxidačnú schopnosť.

Výraz “ORP” (Oxidation-Reduction Potential) sa často používa na hodnotenie elektrického potenciálu vodných rozpustných látok, najmä v kontexte vodných roztokov s vysokým obsahom vodíka alebo vodíkových iónov (H+).

V prípade vodíkovej vody sa často hovorí o vode s vyšším obsahom vodíka (H2) alebo tzv. “vode s vysokým obsahom vodíka” (anglicky “hydrogen-rich water”). Takáto voda môže mať antioxidačné vlastnosti a prispievať k prospešnému účinku na zdravie.


Vyhýbajte sa alternatívnym riešeniam!

Je dôležité zdôrazniť, že nie všetky generátory vodíkovej vody sú rovnaké. Ak vás téma vodíkovej vody zaujala a robili ste si prieskum na internete, je možné, že ste narazili aj na alternatívy s možnosťou pripojenia PET fliaš priamo do generátora. My však neodporúčame túto metódu, pretože PET fľaše môžu uvoľňovať do vody škodlivé mikroplasty, čo môže negatívne ovplyvniť kvalitu vodíkovej vody. Naša nádoba je vyrobená z kvalitných a bezpečných materiálov, ako je sklo a nehrdzavejúca oceľ, čo sú ideálne materiály na zachovanie čistoty a kvality vodíkovej vody.

Navyše, vodík je prchavý plyn, a preto je odporúčané vodu spotrebovať ideálne do 30 minút, čo je najlepšie dosiahnuteľné, ak si vyrobíte vždy čerstvú vodu v menšom množstve, a to v nádobe na to určenej.


Generátor vodíkovej vody v kontexte wellnessu a alternatívnej medicíny

Generátory vodíkovej vody sú často zapájané do wellness trendov a alternatívnej medicíny pre ich potenciálne pozitívne účinky na zdravie. Molekulárny vodík, ktorý sa nachádza v tejto vode, má antioxidačné vlastnosti, ktoré môžu pomôcť neutralizovať voľné radikály v tele.

Je však dôležité poznamenať, že výskum týkajúci sa vodíkovej vody stále prebieha, a preto je nevyhnutné konzultovať so svojím lekárom pred začleňovaním vodíkovej vody do svojej stravy alebo životného štýlu. Doposiaľ neboli preukázané žiadne negatívne účinky vodíkovej vody na ľudské telo.

Každý organizmus je jedinečný, a konzultácia s lekárom môže pomôcť zabezpečiť, že vodíková voda je vhodná pre vaše individuálne potreby a zdravotný stav.

Zvoľte si zdravý prístup k svojmu životnému štýlu a začleňujte nové trendy, ako je vodíková voda, do vášho denného režimu pre celkové zlepšenie vášho blahobytu.
  • Premium Ozónový generátor 60g/h s časovačom

    106.80
    Pridať do košíka